يه سلام ديگه در يك شب خوب

قابل توجه اونهايی كه از ويروس خيلی می ترسند

اگه ميخوايد ليست ويروسهای جديد رو دائم داشته باشيد؟

اطلاعات جامعتر در رابطه با ويروسها و... را هم ميتونيد توش پيدا كنيد!

ويروس My DOOm-D نيز خنثی و از كار افتاد!

اين پايين شبفت+كليك كنيد!

http://www.z-virus.com/importantvir.htm#1

معرفی سايت بالا فقط جهت اطلاع رسانی داشته و هيچگونه هدف تبليغی برای اون شركت (صاحبان سايت) نبوده و نخواهد بود!