سلام مجدد

مايکروسافت بيچاره شد ديشب توی اخبار ميگفت!

اطلاعات بيشتر رو توی سايت دوستمون‌ آقای صمدی و... بگرديد

WWW.TUR2.COM