سلام

يه چند روزيه وارد ماه محرم شديم اين ماه رو به جميع

عاشقان امام تسليت عرض می کنم.