يه سلام و يه عذر خواهی به خاطر طولانی شدن ديدار

اين مدت خيلی سرم شلوغ بود يعنی آلان هم است! بگذريم....

يه آدرس خوب برای َعلاقه مندان به آموزش لينوکس اون هم رايگان!!!

فعلا برام دعا کنيد که مشکلاتم حل بشه.