قابل توجه برنامه نويسها! دلفی ۲۰۰۵ هم توسط شرکت بورلند راهی بازار شد.

اطلاعات بيشتر را از اينجا بگيريد!