ایران اکونومیست- گروه اخبار روز: اتوبوس‌های بین‌شهری قزوین از این پس به صورت اتوبوس ویژه مردان و اتوبوس ویژه زنان و خانواده‌ها به‌ سوی تهران حرکت خواهد کرد. این تصمیم را فرماندهی انتظامی شهر قزوین گرفته است، اما به گفته فرمانده قزوین هیچ شکایتی هم درباره اختلاط زنان و مردان در اتوبوس‌های بین شهری وجود نداشته است و فرماندهان انتظامی آن شهر، خود تصمیم به تفکیک جنسیتی اتوبوس‌ها گرفته‌اند. 
به گزارش ایران اکونومیست، این تصمیم با اعتراض مردم قزوین نیز همراه بوده، اما فرمانده انتظامی قزوین گفته است که در اینگونه طرح‌ها همیشه ناراضیانی وجود دارند که در ادامه این نارضایتی‌ها برطرف خواهدشد.

ادامه مطلب!