مجازی سازی چیست ؟ Part 3

Server

در این طرح با توجه به اینکه باید تمامی برنامه های کاربردی و سرویس های سازمان به صورت Virtual Machine گردند از اینرو باید سرورهای متناسب با حجم سخت افزاری مورد نیاز تهیه گردد.

این نکته حائز اهمیت است که مشخصات سرورها باید به گونه ای انتخاب شود که در صورت از مدار خارج شدن یکی از سرورها سایر سرورها توانایی سرویس دهی به همه Virtual Machine را دارا باشند.

  نکات زیر در انتخاب سرورها حائز اهمیت است

تمامی قطعات باید با نرم افزار مجازی ساز همخوانی کامل داشته باشند.

CPU  سرورها حتما باید شبیه یکدیگر باشند. (ترجیحا سایر قطعات نیز به همین صورت)

نوع و مدل قطعات باید با توجه به حجم برنامه های سازمان با آینده نگری تهیه گردد.

سرورها باید دارای دو کارت HBA برای ارتباط با SAN Switch باشند.

/ 0 نظر / 41 بازدید