مجازی سازی چیست؟ Part 4

 

پیشنیازها

 

شما برای راه اندازیHyper-V و پیادهسازی محیط مجازی سازی نیاز به پیشنیازهای سختافزاری و نرمافزاری خواهید داشت که تاحدودی درباره آن صحبت شد. ممکن است در هنگام نصب و یا استفاده ازHyper-V با مشکلاتی روبرو باشید به همین خاطر بهتر

است پیش از هر کاری 1 مورد زیر را بر روی سیستم خود بررسی کنید.

 

یک پردازنده با معماری 64 بیت. همانطور که گفته شد Hyper-V تنها بر روی Windows Server 2008 x64 وWindows Server 2008 R2قابل نصب و راهاندازی است.

 

یک پردازنده با قابلیت مجازیسازی. در حال حاضر اکثر پردازندههای 64 بیتی AMD و Intel دارای این ویژگی هستندتنها در مواردی این ویژگی به صورت پیش فرض در سیستم غیرفعال است. شما میتوانید درBIOS کامپیوتر خودتنظیمات مربوط بهVirtualization را ببینید و در صورت غیرفعال بودن آن را فعال کنید. توجه داشته باشید که دربیشترBIOS ها این تنظیم در قسمت مربوط به Advanced در تنظیمات BIOS سیستم شما قرار دارد و در سیستمهای مختلف با نامهای گوناگون نمایش داده شده است و نام خاص و ویژهای ندارد. در پردازندههای Intel این ویژگی عموما بانام Intel VT (Intel Virtualization Technology) و در پردازندههای AMD با نام AMD-V (AMD Virtualization)مشخص شده است.

 

ویژگی سختافزاری Data Execution Prevention (DEP) وجود داشته و فعال باشد. به همین منظور لازم است Intel XD bit در پردازندههای Intel و AMD NX bit در پردازندههای AMD فعال باشند ) در بیشتر مواقع بهطور پیش فرض فعالاست (اگر کامپیوتر شما 9 ویژگی اول از 1 ویژگی که در بالا ذکر شد نداشته باشد، در هنگام نصبHyper-V Role با چنین پیغامی روبروخواهید شد.

Hyper-V cann't be installed

توجه:

پس از انجام تغییرات لازم در BIOS برای اعمال این تغییرات لازم است تا کامپیوتر خود را Shut down کرده و مجددا راه-اندازی کنید. در مواقعی عملRestart تغییرات فوق را اعمال نخواهد کرد.

اگر بخواهیم تعریف کوتاهی ازDEP داشته باشیم، DEP یا Data Execution Prevention یک ویژگی امنیتی است که کامپیوتر شمارا در مقابل تهدیدات امنیتی و ویروسها حفظ میکند. این ویژگی به صورت سختافزاری در پردازندهها با تکنولوژی جدید و همینطور به صورت نرمافزاری در سیستمهای عامل وجود داشته و پشتیبانی میشود. اما چگونه؟بسیاری از ویروسها و برنامههای مخرب و همینطور هکرها از بخشی از حافظهRAM که برای سیستم عامل یا برنامه خاصی رزرو شده است ) مانندStack ( استفاده کرده و کدهای مخرب خود را در آن بخش از حافظه تزریق کرده و با اجرای آن به سیستم آسیب وارد میکنند.DEP با بررسی این بخش از حافظه از اجرای کدها و برنامهها در این محدوده جلوگیری میکند.

برنامهSecurable به شما کمک خواهد کرد تا از فعال یا غیرفعال بودن سه ویژگی گفته شده مطلع شوید. شما میتواند این برنامهرا را از وب سایتAmozeshshabake.com دانلود کنید.

 

 

منبع :Amozeshshabake.com

 

/ 0 نظر / 169 بازدید