آموزش کار با فایلهای اکسل در دلفی 7

ایتدا توابع زیر رو فراخوانی می کنیم:

uses
OleServer, ExcelXP,ComObj, DBTables,
  ComCtrls,ADODB,ShellApi;

سپس :

private
     Xlapp,XlSheet : Variant;

حالا یه دکمه میخوایم ویه Open Dialog توی فرممون بزاریم وسپس دستورات زیر رو مینویسیم.

این برنامه تا پایان جدول اکسل و اولین جای خالی (Blank)میخونه و اون رو توی جدول با اسامی فیلدهای دلخواه کپی میکنه و در پایان در یک لیبل تعداد رو نشون میده.

نکته1: سطر اول اکسل معمولا عنوان ستون هست که اون رو نیاز نیست بخونه و انتقال بده.

نکته2: ستون دوم اکسل رو بدلخواه نمی خونیم!

امیدوارم بدردتون بخوره.

procedure TForm1.SpeedButton15Click(Sender: TObject);
var
RowCount : integer;
DayDate  : String;
begin
  if OpenDialog1.Execute Then
  Begin
    XlApp := CreateOleObject('Excel.Application');
    Try
       XlApp.Workbooks.Add(OpenDialog1.FileName);
       XlSheet := XlApp.WorkBooks[1].Sheets[1];
        DataModule2.Table1.Active:=False;
        DataModule2.Table1.EmptyTable;
        DataModule2.Table1.Active:=True;
     RowCount := 2;
   try
    While XlSheet.Range['H' + IntToStr(RowCount)].Value <> '' Do
      Begin
        Inc(RowCount);
        DataModule2.Table1.Insert;
        DataModule2.Table1mandehkol.Value:=XlSheet.Range['A' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1Tedad.Value:=XlSheet.Range['C' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1desc_hesab.Value:=XlSheet.Range['D' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1zir_shakheh.Value:=XlSheet.Range['E' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1Noe_Hesab.Value:=XlSheet.Range['F' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1shobe_Name.Value:=XlSheet.Range['G' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1shobe_Cod.Value:=XlSheet.Range['H' + IntToStr(RowCount)].Value;
        DataModule2.Table1.Post;

      End;//End While
   Except
   End;
     Label1.Caption:=IntToStr(RowCount)
    Except
       XlApp.Quit;
    End;
 End;

نظر یادتون نره!

/ 6 نظر / 65 بازدید
جواد

خیلی مفید فکر نکنم از این بهتر بشه توضیح داد ممنون

ناصر

سلامو آقا دستت درد نکنه

مسعود

بسیار عالی بود خیلی ممنون

محمد حسین افخمی فر

محمد آقای رحمانی سلام خدا پدر و مادرتا بیامرزه مطلبت خیلی بدردم خورد خیلی خیلی ممنون و متشکرم

محمد حسین افخمی فر

محمد آقای رحمانی سلام خدا پدر و مادرتا بیامرزه مطلبت خیلی بدردم خورد خیلی خیلی ممنون و متشکرم

داود سنايي

سلام و خسته نباشید اگه بخواهیم همین کار رو با یه فایل اکسس انجام بدیم چطوری میشه ؟ یعنی اطلاعاتمون رو تو فایل اکسس بریزیم به جای اکسل؟