چهار سايت زير توسط بچه های سايت ايران آندرگروند هک شدند

WWW.MASHREGH.COM

WWW.RAYANIR.COM

WWW.IRMELODY.COM

www.esteghlalfans.com

اولا: تبريک به بچه های تيم های هک

ثانيا: تاسف برای مديران سايتهای هک شده

ثالثا: سايت زير نيز ديروز هک شد

www.phpnuke.com

رابعا:خوشحالم که تيمهای خوبی درحال شکل گيری است.

خامسا :نداريم!

البته قضاوت خوب يا بد بودن کار هکرها به عهده خودتون.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید