پرادعای دست نیافتنی!

اصل ماجرا:

امروز بعد از مدتها سر کار که بودم مشکل ویروسی خوردم رفتم سراغ ویروس یاب اشتراک شده ام "ایمن"  و نسخه اردیبهشت ماهش!

سی رو گذاشتم توی دستگاه همین که اجرا شد خطای  Fatal error... رو داد (روی چندین دستگاه امتحان کردم همین جوری بود)

رفتم روی سایتش زنگ زدم به شماره نوشته شده  پیغام معروف شماره شما عوض شده است! رو شنیدم و شماره جدید رو برام خوند!

سی دی رو در آوردم تا شماره تلفنهاش رو ببینم ! دیدم همون قبلیه روشه

با خودم گفتم عجب پشتیبانی داره این ویروس کش...

پرادعای دست نیافتنی...

/ 0 نظر / 8 بازدید